Nytt kull planlegges

Nytt kull planlegges sommeren 2021 med Falkøen's Khira. 

Hannhund enda ikke bestemt.